ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент фінансової політики

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LI

Скликання:

IX

Проголосовано:

В цілому з пропозиціями

Дата прийняття:

22.12.2023

Підготував:

Департамент фінансової політики

Галузь:

Галузева

Статус:

Чинний

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  35
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

РІШЕННЯ: № 51-41
Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)

               
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ятдесят  перша  сесія
 РІШЕННЯ
                 
Від 22.12.2023   №  51-41          
        м.Черкаси            
                 
Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)          
               
Відповідно до статті 25 та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2024 рік:
- доходи бюджету Черкаської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) у сумі 4 680 126 940,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету громади - 4 289 016 067,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади – 391 110 873,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 254 837 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету громади у сумі 4 659 215 147,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 3 962 213 245,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 697 001 902,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
- повернення кредитів до бюджету громади у сумі 88 803 341,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету громади - 88 803 341,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
- надання кредитів з бюджету громади у сумі 109 715 134,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету громади - 22 733 491,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади - 86 981 643,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
- профіцит за загальним фондом бюджету громади 304 069 331,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 304 069 331,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі 1 000 000,00 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, визначених цих пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Надати право Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради на підставі рішення Виконавчого комітету Черкаської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та економічного розвитку вносити зміни до розпису бюджету громади в частині міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням цих змін міською радою.
4. Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію міських /регіональних програм у сумі 1 883 854 826,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2024 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження передбачені в Законі України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 3, 4 та 5 частини 1 статті 15 та частина 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 3 та 4 частини 1 статті 15 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 та пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13, частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити у 2024 року граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 227 095 309,20 гривень.
10. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 захищеними видатками бюджету громади видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату енергосервісу. 
11. Доручити директору департаменту фінансової політики Черкаської міської ради здійснювати у 2024 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах з  подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду та шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та відповідно до Порядків, визначених Кабінетом Міністрів України.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Виконавчому комітету Черкаської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право учасникам бюджетного процесу при виконанні бюджету громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України за окремим рішенням Виконавчого комітету Черкаської міської ради.
14. Доручити Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради разом з головними розпорядниками коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень для кожної бюджетної установи (закладу) та комунальних підприємств в розрізі видів енергоносіїв.
15. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами) передача субвенцій здійснюється на підставі укладених договорів між відповідними сторонами. У разі передачі субвенцій з бюджету громади договір розробляється відповідними структурними підрозділами Черкаської міської ради – головними розпорядниками коштів бюджету громади.
16. Установити, що у 2024 році головні розпорядники коштів бюджету громади:
1) відповідно до пункту 10 розділу ІІ Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488, забезпечують надання інформації до інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконання місцевих бюджетів «LOGICA»;
2) забезпечують розробку проектів паспортів бюджетних програм і їх подання на погодження Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради протягом 30 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;
3) відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
4) відповідно до пункту 8 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснюють контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
5) забезпечують відповідно до частини 5 статті 28 доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;
- оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах та/або на офіційному сайті Черкаської міської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів, звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період (протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності), результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності;
6) беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області;
7) забезпечують в першочерговому порядку та повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами (закладами);
8) беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету громади виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету громади;
9) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, з урахуванням підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України), до погашення такої заборгованості;
10) встановлюють жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, але не порушуючи Державних санітарних норм та правил знаходження в приміщеннях бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту тощо;
11) проводять постійну роботу щодо максимального залучення коштів спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги.
17. На підставі частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) делегувати Виконавчому комітету Черкаської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та економічного розвитку право здійснювати перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів в період між сесіями міської ради з наступним затвердженням цих змін міською радою.
18. Установити, що кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Черкаси, зараховуються відповідно до рішення Черкаської міської ради від 02.03.2023 № 38-4 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Черкаси»
Кошти від приватизації об'єктів комунальної власності міста зараховуються покупцями на рахунок департаменту економіки та розвитку, і після сплати департаментом до державного бюджету податку на додану вартість у повному обсязі перераховуються до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади.
19. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статті 206 Земельного Кодексу України  відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152, 156, 157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу ІІ Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».
Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі плати за землю, яку власник землі (міська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства. При розрахунку збитків строк нарахування дорівнює загальному строку позовної давності визначеному чинним законодавством (якщо інший термін або дата не визначені в рішеннях міської ради).
Якщо у землекористувача відсутній витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки землі, розмір земельної ділянки для розрахунку    плати за землю визначається виходячи із загальної площі приміщень, розташованих на таких землях із застосуванням відповідних коефіцієнтів: для вбудовано-прибудованих приміщень у будинках житлового фонду та приміщень в окремо розташованих багатоповерхових (більше 2-х поверхів) будівлях – з коефіцієнтом 1, для інших нежитлових приміщень – з коефіцієнтом 2. Розмір плати за землю визначається розрахунково: розмір земельної ділянки множиться на базову вартість 1 кв. м. (на час укладання договору), застосовуванням коефіцієнтів індексації за відповідні роки, коефіцієнту, який враховує цільове призначання земельної ділянки відповідно до відомостей Державного земельного  кадастру, коефіцієнт містобудівної цінності території в межах міста, середній коефіцієнт капіталізації - 0,06, коефіцієнт ефективності використання землі – для земель комерційного використання – 1,3, для земель промисловості, транспорту, зв’язку, інших земель – 0,63.
20. Установити, що рішення щодо звільнення від сплати за оренду майна міської комунальної власності (встановлення пільгової ставки) приймається міською радою у разі визначення джерел компенсації втрат доходів бюджету громади внаслідок надання таких пільг.
21. Доручити департаменту  архітектури  та містобудування Черкаської міської ради  направити землекористувачам, які використовують землі міста без правовстановлюючих документів, вимоги щодо відшкодування ними власнику землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового використання земельних ділянок,  готувати розрахунки сум збитків (неодержаного доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного використання земель міста з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та землекористувачем акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про примусове стягнення із землекористувачів визначених комісією виконавчого комітету Черкаської міської ради сум збитків.
Суми збитків (неодержаного доходу) визначаються в договорі про відшкодування збитків (неодержаного доходу) за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України, а при недосягненні сторонами згоди – в актах про визначення збитків, які затверджуються рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.
Договори про відшкодування збитків (неодержаного доходу) крім істотних умов, визначених Цивільним кодексом України, мають містити дату виникнення права власності на майно, права оренди майна, дату погодження місця розташування об’єкта, з якої проводиться відшкодування збитків, площу (розрахункову  площу) та місцезнаходження земельної ділянки. Розрахунок збитків (неодержаного доходу) є невід'ємною  частиною Договору.
Підписує договір про відшкодування збитків (неодержаного доходу) міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради) після попереднього погодження його департаментом  архітектури  та містобудування та департаментом фінансової  політики Черкаської міської ради.
22. Установити, що зміни та доповнення до діючих договорів оренди землі, договорів на право тимчасового користування земельною ділянкою (також на умовах оренди), договорів та угод про відшкодування власнику землі заподіяних збитків, угод про справляння плати за користування частиною прибудинкової території обов’язково погоджує департамент  архітектури  та містобудування та департамент фінансової  політики  Черкаської міської ради, підписує міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради).
23. Установити, що юридичні та фізичні особи, які мають в житловому багатоквартирному будинку у власності або користуванні нежитлові приміщення, укладають з міською радою строкові угоди про плату за користування частиною прибудинкової території з розрахунком площі (частки) для нарахування такої плати у порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 21.06.2005 № 793.
З 01.01.2012 розмір плати за користування частиною прибудинкової території визначається з урахуванням рішення Черкаської ради від 13.05.2010 № 5-656 «Про затвердження показників грошової оцінки земель м. Черкаси».
Такі угоди мають передбачати відшкодування власнику землі заподіяних збитків за період використання земельної ділянки з порушенням вимог чинного законодавства (крім житлового фонду), містити площу (частку) та місцезнаходження земельної ділянки, за яку проводиться плата та відшкодування збитків.   Сума до відшкодування визначається в угоді за згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного та Земельного кодексів України.  Розрахунок збитків (в разі наявності) та плати за користування частиною прибудинкової території є невід’ємною частиною угоди.
Підписує угоду міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради)  після попереднього погодження її департаментом  архітектури  та містобудування та департаментом  фінансової політики Черкаської міської ради.
24. Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду бюджету громади частину чистого прибутку (доходу).
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до бюджету громади за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 15,0 відсотків.
Для підприємств та інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких міській раді належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини чистого прибутку (доходу) відповідно до розміру частки (акцій, паїв) міської ради у їх статутних фондах.
Зазначена частина чистого прибутку сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств комунальної власності, і зараховується на відповідний рахунок до загального фонду бюджету громади.
Встановити, що в 2024 році підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста та мають кредитні угоди з міжнародними кредитними організаціями та в кредитних угодах передбачено несплату відповідних дивідендів, сплачують частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 0 відсотків.
25. Установити, що фізичні та юридичні особи, які мають намір розмістити спеціальні блокувальні пристрої на елементах благоустрою міста в місцях заїзду (виїзду) автотранспорту до об’єктів нерухомого майна таких суб'єктів господарської діяльності, за відсутності документів, що посвідчують право на земельну ділянку, сплачують відповідно до пункту 4 статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до бюджету громади кошти як пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, код платежу 24060300 «Інші надходження».
Розмір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв до моменту затвердження Положення про пайову участь встановлюється з розрахунку 30 грн на добу за кожні 10 квадратних метрів площі об’єктів благоустрою, на яких розміщуються спеціальні блокувальні пристрої.
Плата за пайову участь для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв вноситься фізичними та юридичними особами до бюджету після отримання позитивного висновку від департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради про погодження місця розташування блокувальних пристроїв. Плата вноситься за весь період, на який фізична або юридична особа має намір розмістити спеціальний блокувальний пристрій, на підставі договору між балансоутримувачем (міською радою) та суб’єктом господарювання про пайову участь в утриманні об’єкту благоустрою. Площа елементів благоустрою, за яку здійснюється оплата, визначається на підставі висновку департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (адреса та площа місця розташування блокувального пристрою).
Договір пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв готує департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, погоджує департамент фінансової політики, підписує міський голова (або уповноважена особа Черкаської міської ради).
Після надходження плати за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою для розміщення спеціальних блокувальних пристроїв на рахунок бюджету громади департамент фінансової політики надає платнику довідку про сплачені суми коштів, вказує термін, за який здійснено оплату.  При цьому термін дії дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою спеціальних блокувальних пристроїв не може перевищувати термін, за який здійснена плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою.
Контроль за дотриманням  суб’єктами господарювання терміну дії дозволу (кількості оплачених днів) здійснює управління інспектування Черкаської міської ради, у разі виявлення порушення застосовуються штрафні санкції у відповідності до чинного законодавства.
Управлінню інспектування Черкаської міської ради здійснювати постійний контроль за розміщенням на об’єктах благоустрою міста спеціальних блокувальних пристроїв.
26. Встановити, що до бюджету громади по коду платежу 24060300 «Інші надходження» зараховуються: кошти від проведення аукціонів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи Черкаської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою, інші доходи згідно з чинним законодавством.
27. При проведенні демонтажу рекламних конструкцій та складанні актів про демонтаж управлінню інспектування спільно з департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради забезпечити проведення розрахунків за фактичне користування місцями для розташування рекламних конструкцій, також шляхом стягнення заборгованості у судовому порядку. В розрахунках обов’язково передбачати відшкодування власниками рекламних конструкцій витрат на демонтаж та зберігання рекламних конструкцій.
28. Забезпечити надходження коштів до бюджету розвитку громади відповідно до затверджених в цьому рішенні планових показників надходжень на 2024 рік наступним структурним підрозділам Черкаської міської ради:
 - департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради  - коштів від відчуження комунального майна;
  - департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради -  коштів від продажу земельних ділянок.
Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради забезпечити погашення заборгованості по пайовій участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
29. У 2024 році контроль за справлянням надходжень до бюджету окремих платежів здійснюється структурними підрозділами Черкаської міської ради згідно з додатком 8.
30. У разі невиконання КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та КП «Черкасиводоканал» своїх зобов’язань по Кредитних угодах, для виконання Черкаською міською радою гарантійного зобов’язання надати право Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради відображати платежі пов’язанні з виконанням гарантійних зобов’язань, як надання кредиту з бюджету громади стосовно суб’єкта господарювання, зобов’язання якого гарантовані відповідно до вимог чинного законодавства.
31. Установити, що на період дії воєнного стану або здійснення згідно з законом заходів загальної мобілізації, якщо цим рішенням бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у Бюджетному кодексі України (та інших законах, нормативно-правових актах, що регламентують бюджетні відносини), застосовуються відповідні норми Бюджетного кодексу України (та інших законів, нормативно-правових актів).
32. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.
33. Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
34. Опублікувати це рішення в регіональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської міської ради (https://chmr.gov.ua/ua/) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
35. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та економічного розвитку та міського голову Бондаренка А.В.
 
                 
Міський голова     Анатолій  БОНДАРЕНКО
 
 

ДОДАТКИ

1 51-41 22.12.23 додатки.pdf Переглянути