ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ятдесят  п’ята  сесія
 РІШЕННЯ
                 
Від 28.03.2024   №  55-55          
        м.Черкаси            
                 
Про надання комунальному підприємству «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради дозволу на закупівлю послуг фінансового лізингу (або кредитування)          
                 
Керуючись Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про фінансовий лізинг», «Про публічні закупівлі», ст.17, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для виконання робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі міста, Черкаська міська рада
 ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (код за ЄДРПОУ 05445296) (далі – Підприємство) проведення з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» процедур закупівлі послуг фінансового лізингу (або кредитування) з метоюпридбання комунальної техніки – транспортних засобів, що зазначені в рішенні Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік» як такі, що придбаваються за рахунок капітальних трансфертів Підприємству (далі – Майно), на таких умовах:
1.1. Розмір фінансування за операціями –  не більше 36 000 000,00 (Тридцять шість мільйонів) гривень 00 копійок.
1.2. Строк операцій – не більше 36 місяців від дати отримання Майна згідно з актом приймання-передачі до договору/договорів фінансового лізингу.
1.3. Розмір авансового платежу – не більше 30% від вартості Майна.
1.4. Процентна ставка – за Державною програмою "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" не більше 11 (Одинадцять) відсотків річних у гривні, а у випадках, передбачених Державною програмою "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та/або умовами договору/договорів фінансового лізингу, визначається, виходячи з розміру Індексу UIRD (3 міс.) + 12,0 процентних пунктів, але не менше 12,0% річних та не більше 35,0% річних.
1.5. Щомісячна комісійна винагорода за управління у розмірі не більше 2% річних та разова комісійна винагорода за надання фінансування у розмірі не більше 1,5%.
1.6.Погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування вартості Майна, нарахованих процентів і комісій, здійснюється щомісячно.
1.7.Розміри лізингових платежів визначаються згідно з умовами договору/договорів фінансового лізингу.
2. Підприємству:
2.1. Забезпечити укладення договору/договорів фінансового лізингу з учасником/учасниками процедур закупівлі, що запропонував/запропонували найкращі умови на основі критеріїв і методики оцінки, визначених Підприємством (надалі – Переможець/Переможці), на умовах, зазначених згідно з пунктом 1 цього рішення.
2.2. Після закінчення строку дії договору/договорів фінансового лізингу вчинити усі необхідні дії щодо оформлення документів, які підтверджують право власності Підприємства на Майно.
3. Уповноважити директора Підприємства Заїчку Григорія Петровича або особу, що тимчасово виконує його повноваження (у разі відсутності останнього з поважних причин):
3.1. Укласти:
3.1.1. договір/договори фінансового лізингу з Переможцем/Переможцями на умовах, визначених з пунктами 1 і 2 цього рішення (з можливістю самостійного визначення інших умов цього договору/договорів), та
3.1.2. договір/договори страхування Майна (з можливістю самостійного визначення умов цього/цих договору/договорів).
3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до договору/договорів фінансового лізингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для укладення вказаних договорів), на умовах, зазначених в пункті 1 цього рішення.
4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з умовами договору фінансового лізингу.
5. Департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради забезпечити фінансування Підприємства на весь строк лізингу, у строки та у розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за договором фінансового лізингу, що буде укладений з Переможцем.
6. Цим Рішенням визначити, що Черкаська міська рада бере на себе зобов‘язання щодо забезпечення виконання умов договору/договорів фінансового лізингу протягом всього терміну його/їх дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договору/договорів фінансового лізингу.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О., постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Абрамова К.С.).
 
                 
Секретар міської ради     Юрій ТРЕНКІН