ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА  
П’ятдесят  третя  сесія  
 РІШЕННЯ  
                   
Від 01.02.2024   №  53-7            
        м.Черкаси              
                   
Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки            
                 
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 01.12.2022 №33-24 «Програми цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади «Цифрове місто Черкаси» на 2022 – 2025 роки», а саме:
1.1. Внести  зміни та доповнення до пункту 10 розділу 2 Програми таблиці «Напрямки використання», а саме:
- перерозподілити напрямки використання коштів з метою їх оптимізації;
- викласти в новій редакції таблицю «Напрямки використання», а саме:
 
№ з/п Визначення заходу Відповідальний за виконання Строки виконання Обсяги фінансування, тис.грн.
2022 2023 2024 2025
1 Забезпечення ЧМР та її органів необхідним обладнанням КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 2746,0    
2 Закупівля  серверу з метою створення актуальної бази містян, що мають право на пільги КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 401,0    
3 Закупівля послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (М.Е.Doc, LOGIKA, Ліга-Закон, програма для створення реєстру
территоріальної громади, інтернет-портал "Радник у сфері публічних закупівель", програма бухгалтерського обліку)
КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 350,0 541,6 510 560,5
4 Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства, діяльність якого пов'язана із  забезпеченням розвитку місцевих електронних ресурсів, шляхом надання фінансової підтримки, та на погашення заборгованості. КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 400,0 2612,9 2850,5 2820,6
5 Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження системи електронного документообігу, в т.ч. послуги інтернет-провайдера ) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   6463,0 356,5
6 Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   754,0    
7 Закупівля послуг у сфері інформатизації КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   848,6 780,0 536,0
8 Закупівля послуг у сфері комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   1000,0    
9 Закупівля альтернативних засобів зв'язку для працівників апарату ЧМР КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   2000,0    
10 Закупівля послуг у сфері інформатизації (розроблення сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові") КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   1500,0    
 
11
 
Закупівля інформаційних послуг (моніторинг цифрових компетентностей містян) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   100,0    
12 Придбання технічного обладнання для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 130,0 1700,0 1247,5 1680,9
13 Придбання програмного забезпечення для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр 21,3 0    
14 Підготовка кадрів у закладах професійної освіти (навчання працівників КП) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   10,0    
15 Закупівля послуг із розміщення інформації (інформування громадян про міські цифрові сервіси) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   30,0    
16 Закупівля послуг із проведення протокольних заходів (проведення заходів щодо просування цифровізації громади, приурочених  до місцевих свят або визначних дат) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   99,0    
17 Закупівля послуг у сфері інформатизації (встановлення та налаштування шаблону сайту системи управління Wordpress, в т.ч. послуги інтернет-провайдера ) КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   50,0    
18
 
Забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" 2023-2025 рр   500,6    
19 Виконання рішень суду (судових наказів).       136,0    
  Всього     1302,3 21091,7 5744,5 5598,0
  Всього     33736,5
 
1.3. Викласти у новій редакції пункт 11 розділу 2 таблицю «Результативні показники, що характеризують виконання місцевої бюджетної програми»:
Показники Одиниці виміру 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025рік Всього
1 Затрати
Обсяг видатків на цифрові сервіси для громади та їх підтримку тис. грн. - 3152,6 780 536,0 4468,6
Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення тис. грн. 371,3 7004,6 866,5 560,5 8802,9
Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн. 531,0 7446,0 1247,5 1680,9 10905,4
Обсяг видатків на освітні заходи тис. грн.   10,0     10
Обсяги видатків на заходи з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн.   229,0     229
Обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам  КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" тис. грн. 400,0 2312 2649,9 2649,9 8011,8
Обсяг видатків на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску тис. грн.   23,3     23,3
Обсяг видатків на виконання рішень суду (судових наказів) тис. грн.   136,0     136
Обсяг видатків на забезпечення комунального підприємства необхідними предметами, матеріалами, обладнанням, інвентарем та послугами тис. грн.   778,2 200,6 170,7 1149,5
2. Продукт
Загальна кількість цифрових сервісів для громади Од.   4 9 3 16
Загальна кількість придбаного програмного забезпечення Од. 4 5 7 5 21
Загальна кількість придбаного обладнання Од. 5 182 4 5 196
Загальна кількість освітніх заходів заходів   1     1
Загальна кількість заходів з просування цифровізації громади та моніторингу заходів   3     3
Кількість працівників КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" осіб 5 8 8 8 8
Кількість облікованих заборгованостей в Державній податковій службі України по єдиному соціальному внеску шт.   1     1
Кількість судових рішень (наказів) , що потребують виконання шт.   7     7
3 Ефективність
Середня вартість одного цифрового сервісу тис. грн. - 788,2 86,7 178,7 279,3
Середня вартість одиниці програмного забезпечення тис. грн. 92,8 1400,9 123,8 112,1 419,2
Середня вартість одиниці придбаного обладнання тис. грн. 106,2 40,9 311,9 336,2 55,6
Середня вартість одного освітнього заходу тис. грн.   10,0     10,0
Середня вартість одного заходу з просування цифровізації громади та моніторингу тис. грн.   76,3     76,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівниками тис. грн. 12,9 24,1 27,6 27,6 23,1
Середній обсяг видатків на погашення заборгованості  по єдиному соціальному внеску тис. грн.   23,3     23,3
Середній обсяг видатків на виконання одного рішення суду (наказу) тис. грн.   19,4     19,4
 
4 Якість
Відсоток створених цифрових сервісів від запланованих % - 100 100 100 100
Відсоток придбаного програмного  забезпечення від запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток придбаного обладнання до запланованого % 100 100 100 100 100
Відсоток проведених освітніх заходів від запланованих %   100     100
Відсоток проведених заходів з просування цифровізації громади та моніторингу %   100     100
Відсоток виплаченої заробітної плати % 100 100 100 100 100
Відсоток погашення заборгованості     100     100
Відсоток виконання рішень суду (судових наказів)  до потреби     100     100
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та постійну комісію міської ради  з питань бюджету та економічного розвитку (Гладкий Г.А.).
 
                   
Секретар міської ради     Юрій ТРЕНКІН