ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент архітектури та містобудування

Доповідач:

Департамент архітектури та містобудування

Підготував:

Департамент архітектури та містобудування

Галузь:

Земельна

Статус:

Новий проєкт

Дата:

05.07.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4212-9-з
Про продаж на земельних торгах права власності на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Пахарів Хутір, 22 та затвердження умов проведення земельних торгів

Проект рішення
№ 4212-9-з
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про продаж на земельних торгах  права власності на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Пахарів Хутір, 22 та затвердження умов проведення земельних торгів
З метою виконання завдань по наповненню бюджету розвитку міста, враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1363-06-01-14 від 17.04.2024, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6100410332024 від 06.05.2024, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 11.06.2024, рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, рішень Черкаської міської ради від 16.04.2009 № 4-1163, від 28.05.2024 № 58-137 та від 09.11.2021 № 13-20, лист департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради від 24.05.2024 № 13-21/24, статті 80, 81, 82, 91, 135-139, 141 та 186 Земельного кодексу України, відповідно до ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
  1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Пахарів Хутір, 22 в м. Черкаси.
2.    Доручити департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради:
            2.1. Укласти договір про організацію та проведення земельних торгів.
  2.2. Провести земельні торги відповідно нормам чинного законодавства з продажу лота - права власності на земельну ділянку площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – 02.01), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Пахарів Хутір, 22 та затвердити умови проведення земельних торгів, а саме:
2.2.1. Відповідно до витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 17.04.2024 № 1363-06-01-14 та містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318, вищезазначена земельна ділянка належить до території садибної забудови. Містобудівні потреби відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси. На вищезазначену земельну ділянку наявні містобудівні обмеження, а саме:
-     площею 0,0017 га - (01.08.1) Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій (електрокабель);
-     площею 0,1000 га -  (06.05.2) Максимальна висота забудови – 43,75 м.
2.2.2. Встановити  стартову ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у звіті про експертну грошову оцінку земельної ділянки, у розмірі  748 780,00 грн (сімсот сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят гривень 00 копійок).
2.2.3. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів, виникає з дня державної реєстрації такого права в порядку, встановленому законом.
2.2.4. Враховуючи лист департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради від 24.05.2024 № 13-31/24, а саме інформацію про те, що за адресою вул. Пахарів Хутір, 22 зелені насадження відсутні, Покупцем на дату проведення аукціону не сплачується відновна вартість зелених насаджень.
3. Затвердити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки за результатами проведення земельних торгів (додаток).
4. Зобов’язати Переможця земельних торгів:
4.1. Виконати всі умови проведення земельних торгів відповідно до вимог чинного законодавства.
4.2. Здійснити оплату за земельну ділянку, право власності на яку набуто на земельних торгах, а також суму витрат на підготовку лота до продажу у порядку та строки, які визначені чинними законодавством.
4.3. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки між Черкаською міською радою (організатором земельних торгів) і переможцем торгів в установленому законодавством порядку, після підписання якого два примірника оригіналу договору залишаються у організатора земельних торгів  до моменту здійснення повної сплати коштів за викуп земельної ділянки, право власності на яку набуто на земельних торгах, а також суму витрат на підготовку лота до продажу у порядку та строки, які визначені чинними законодавством, та до проведення державної реєстрації права власності земельної ділянки. Подання документів для державної реєстрації права власності на земельну ділянку здійснюється виключно уповноваженою особою Черкаської міської ради (організатора земельних торгів). Довідка департаменту фінансової політики Черкаської міської ради про повну сплату коштів в строки, визначені чинним законодавством та відповідним договором купівлі-продажу земельної ділянки, разом з договором купівлі-продажу земельної ділянки є підставою для державної реєстрації відповідного речового права переможця земельних торгів на земельну ділянку. Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається у паперовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
4.4. Протягом п’яти робочих днів з дня підписання договору за результатами проведення земельних торгів переможець сплачує на рахунки, зазначені в оголошенні про проведення земельних торгів, ціну продажу лота та витрати (видатки), здійснені на підготовку лота до продажу у сумі, зазначеній в оголошенні про проведення земельних торгів.
4.5. У зоні проходження інженерних комунікацій вести обмежене землекористування відповідно до діючих норм і правил, забезпечити безперешкодний допуск власників і експлуатаційних технічних служб для ремонту та експлуатації інженерних комунікацій.
5. Доручити уповноваженим особам, згідно рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 № 13-20, бути представниками від департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради та Черкаської міської ради на земельних торгах та за результатами проведення земельних торгів підписувати протокол земельних торгів, укладати від імені Черкаської міської ради договір купівлі-продажу земельної ділянки, право на яку виставляється на земельні торги.
6. Контроль за  укладенням договору купівлі-продажу земельної ділянки з Черкаською міською радою та державною реєстрацією права власності земельної ділянки покласти на управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування департаменту архітектури та  містобудування Черкаської міської ради.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (Артур САВІН) та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Роман МОТОРНИЙ).
 
 
Міський голова                                                                                                Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення
«Про продаж на земельних торгах  права власності на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Пахарів Хутір, 22 та затвердження умов проведення земельних торгів»
 
З метою виконання завдань по наповненню бюджету розвитку міста, враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1363-06-01-14 від 17.04.2024, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6100410332024 від 06.05.2024, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 11.06.2024, рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, рішень Черкаської міської ради від 16.04.2009 № 4-1163, від 28.05.2024 № 58-137 та від 09.11.2021 № 13-20, лист департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради від 24.05.2024 № 13-21/24 підготовлено проект рішення.
Даним проектом рішенням пропонується до продажу у власність окремим лотом на  земельних торгах земельна ділянка площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – 02.01), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Пахарів Хутір, 22.
Відповідно до витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 17.04.2024 № 1363-06-01-14 та містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318, вищезазначена земельна ділянка належить до території садибної забудови. Містобудівні потреби відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси. На вищезазначену земельну ділянку наявні містобудівні обмеження, а саме:
-     площею 0,0017 га - (01.08.1) Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій (електрокабель);
-       площею 0,1000 га -  (06.05.2) Максимальна висота забудови – 43,75 м.
Земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України.
Відповідно до ст. 135 Земельного кодексу України Порядок проведення земельних торгів, визначений цим Кодексом, є обов’язковим у разі, якщо на земельних торгах здійснюються продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, передача їх у користування за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Земельні торги будуть проведені у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого буде укладено договір купівлі-
продажу земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищий розмір плати за земельну ділянку.
Метою прийняття рішення є забезпечення виконання встановлених Земельним кодексом України повноважень Черкаської міської ради щодо продажу земельних ділянок чи прав на них на конкурентних засадах, а також реалізація прав осіб на набуття прав на земельні ділянки за результатами торгів.
Начальник управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування  
Руслан ДОНЕЦЬ
 
Вик. Світлана Душка

ДОДАТКИ

1 4212-9-з.pdf Переглянути