ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент житлово-комунального комплексу

Доповідач:

Департамент житлово-комунального комплексу

Підготував:

Департамент житлово-комунального комплексу

Галузь:

Галузева

Статус:

Новий проєкт

Дата:

11.06.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2531-9-рд
Про затвердження Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради в новій редакції

 
              Проект рішення  
            №2531-9-рд  
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА      
                 
                   
Про затвердження Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради в новій редакції          
                 
                   
Керуючись пунктом 5 статті 57, статтею 78 Господарського Кодексу України, згідно зі статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» від 15.05.2024 № 11/989 (вх. № 11446-01-18 від 15.05.2024) з метою уточнення розміру статутного капіталу комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» та приведення до норм чинного законодавства, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити розмір статутного капіталу комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» у розмірі
372 695 126, 68 грн. (триста сімдесят два мільйона шістсот дев’яносто п’ять тисяч сто двадцять шість грн. 68 коп.).
2. Затвердити Статут комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» в новій редакції згідно з додатком.
3. Директору комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» Карасю П.М. здійснити реєстрацію Статуту у встановленому порядку.
4. Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради здійснити внесок до статутного капіталу комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради грошовими коштами в сумі 69 040 421,76 грн. (шістдесят дев’ять мільйонів сорок тисяч чотириста двадцять одна гривня 76 коп.) на розрахунковий рахунок комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради в банку.
5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Черкаської міської ради від 19.02.2024 № 54-5 «Про затвердження Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради в новій редакції».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу (Андрій Наумчук) та постійну комісію міської радиз питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Абрамова Карина).
 
 
                   
                   
Міський голова                      Анатолій БОНДАРЕНКО  

 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення:


 
Про затвердження Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради в новій редакції
 
Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.05.2024 № 58-270 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (2357600000)"» за рахунок субвенції з обласного бюджету передбачені видатки у сумі 10 000 000,00 грн. на об’єкт «Придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками (капітальні трансферти КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") (за рахунок субвенції з обласного бюджету)».
Тому, існує необхідність уточнення розміру статутного капіталу підприємства на вищеозначену суму.
Враховуючи викладене, лист комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» від 15.05.2024 № 11/989 (вх. № 11446-01-18 від 15.05.2024), а також дію Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», прошу прийняти рішення «Про затвердження Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» в новій редакції».
 
 
Порівняльна таблиця
 
Чинна редакція Проект рішення
1. Затвердити розмір статутного капіталу комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» у розмірі 362 695 126, 68 грн. (триста шістдесят два мільйона шістсот дев’яносто п’ять тисяч сто двадцять шість грн. 68 коп.). 1 Затвердити розмір статутного капіталу комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» у розмірі 372 695 126, 68 грн. (триста сімдесят два мільйона шістсот дев’яносто п’ять тисяч сто двадцять шість грн. 68 коп.).
 
В.о. директора департаменту            Андрій НАУМЧУК
                                                                      

ДОДАТКИ

1 2531-9-рд 11.06.24 Статут.pdf Переглянути