ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент архітектури та містобудування

Доповідач:

Департамент архітектури та містобудування

Підготував:

Департамент архітектури та містобудування

Галузь:

Земельна

Статус:

Новий проєкт

Дата:

05.06.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4120-9-з
Про надання ТОВ «ТАН-ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду по пров. Анатолія Пашкевича, 8/1

Проект рішення
 № 4120-9-з
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про надання ТОВ «ТАН-ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду по пров. Анатолія Пашкевича, 8/1
Розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАН-ІНВЕСТ» № 01-15/5934 від 02.02.2024 щодо оформлення права оренди земельною ділянкою по пров. Анатолія Пашкевича, 8/1, відповідно до статей 12, 19, 93, 120, 123, 124, 125, 126, 134, 141 Земельного кодексу України, враховуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06.09.2012 № 5245-VI, ст. 16 Закону України «Про Державний земельний кадастр», та враховуючи те, що земельні ділянки зареєстровані в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», право власності Черкаської міської ради на які зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, площею 0,0320 га  (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 2855285171101, номер запису про право власності 53133360), площею 0,1768 га  (реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 2855382471101, номер запису про право власності 53136212), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 38595323) в оренду на 49 років земельні ділянки, без зміни їх меж та цільового призначення площею 0,0320 га та площею 0,1768 га, які за цільовим призначенням віднесені до земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ 11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств) під частину нежитлових будівель по пров. Анатолія Пашкевича, 8/1 з визначенням частки в межах спільного користування земельними ділянками за рахунок земель громадянки Даниленко Т.Д. та громадянина Бруя Ю.Т.
Площа для нарахування орендної плати складає 0,1160 га.
Згідно Витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 12.02.2024 № 01-15/5934 на земельні ділянки наявні містобудівні обмеження:
  • право проходу та проїзду;
  • охоронна зона навколо інженерних комунікацій;
  • максимальна висота забудови – 43,75 м;
  • частина земельної ділянки в межах охоронної зони від повітряної лінії електропередачі, напругою 110 кВ – 20м.
2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАН-ІНВЕСТ»:
2.1. Укласти договір оренди землі з Черкаською міською радою, здійснивши його державну реєстрацію та надати один примірник Черкаській міській раді протягом двох місяців з дати прийняття рішення.
2.2. У зоні проходження інженерних мереж вести обмежене землекористування відповідно до діючих норм і правил, забезпечувати безперешкодний допуск власників і експлуатаційних технічних служб для ремонту, експлуатації та прокладення нових інженерних мереж.
2.3. Вчинити дії задля встановлення земельного сервітуту на право проходу та проїзду щодо земельної ділянки площею 0,0320 га .
3. Контроль за укладенням договору оренди землі з Черкаською міською радою та державною реєстрацією права оренди земельної ділянки покласти на управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради.
4. Попередити землекористувача про необхідність виконання своїх обов’язків відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України та про те, що право користування земельною ділянкою може бути припинено відповідно до вимог статей 141 та 143 Земельного кодексу України.
5. Врахувати інтереси і права суміжних землекористувачів та дотримуватись правил добросусідства, згідно статей 96, 103 Земельного кодексу України.
6. Припинити громадянці Даниленко Т.Д.  та громадянину Брую Ю.Т.  право користування земельними ділянками площею 0,0320 га  та площею 0,1768 га згідно з договором оренди землі від 08.04.2002, номер запису про інше речове право у ДРРП: 53133538 та 53136550.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (Артур Савін) та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Роман Моторний).
Міський голова
Анатолій БОНДАРЕНКО
Пояснювальна записка
до проекту рішення
«Про надання ТОВ «ТАН-ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду
по пров. Анатолія Пашкевича, 8/1»
 
Підстава: заява від № 01-15/5934 від 02.02.2024.
Граничний термін прийняття рішення: 02.03.2024.
Правовстановлюючі документи на нерухоме майно: інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.05.2024, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна 1794913471101, номер запису про право власності 33263056 від 12.09.2019 (загальна площа 676,9 кв.м., двохповерхова цегляна будівля: їдальня В-ІІ з прибудованим овочесховищем В- 1-І, навіс в).
Площа: 0,0320 га та 0,1768 га, з визначенням площі для нарахування орендної плати в межах спільного користування земельною ділянкою за рахунок земель громадянки Даниленко Т.Д. та громадянина Бруя Ю.Т. Площа для нарахування орендної плати складає 0,1160 га.
В оренду на 49 років.
Під частину нежитлових будівель.
Цільове призначення земельної ділянки: код КВЦПЗ 11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.
 
Пунктом 11 статті 120 Земельного кодексу України визначено, якщо об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), інша будівля або споруда), об’єкт незавершеного будівництва розміщений на земельній ділянці державної або комунальної власності, що не перебуває у користуванні, набувач такого об’єкта нерухомого майна зобов’язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об’єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому статтями 118, 123 або 128 цього Кодексу.
Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язаний передати земельну ділянку у власність або користування набувачу в порядку, встановленому цим Кодексом.
Пропущення строку подання клопотання, зазначеного в абзаці першому цієї частини, не може бути підставою для відмови набувачу (власнику) такого об’єкта у передачі йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт.
Відповідно до статті 123 Земельного кодексу України надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення документації із землеустрою.
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на земельні ділянки площею 0,0320 га та площею 0,1768 га  зареєстровано за Черкаською міською радою.
Окрім того, даним проєктом рішення передбачено припинити громадянці Даниленко Т.Д.  та громадянину Брую Ю.Т. право користування земельними ділянками площею 0,0320 га  та площею 0,1768 га згідно з договором оренди землі від 08.04.2002, номер запису про інше речове право у ДРРП: 53133538 та 53136550.
Відповідно до статті 141 Земельного кодексу України підставами припинення права користування земельною ділянкою є набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.
 
 
Начальник управління земельних ресурсів,  землеустрою та інспектування Руслан ДОНЕЦЬ
 
 

ДОДАТКИ

1 4120-9-з.pdf Переглянути