ОПИС ДОКУМЕНТУ

Підготував:

Відділ з питань роботи ради

Галузь:

Галузева

Статус:

Чинний

Дата:

31.05.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2526-9-рд
Про внесення змін до Регламенту Черкаської міської ради 9 скликання, затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2020 №1-2

              Проєкт рішення
            2526-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про внесення змін до Регламенту Черкаської міської ради 9 скликання, затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2020 №1-2          
               
                 
Відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 22 лютого 2024 року №3590-ІХ щодо забезпечення прозорості  місцевого самоврядування , Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до Регламенту Черкаської міської ради 9 скликання, затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2020 № 1-2, а саме:
1.1. Частину 7 статті 3  «Відкритість і гласність роботи Ради» викласти в такій редакції:
«7. Пленарні засідання ради та засідання постійної комісії транслюються в мережі Інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно  до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Ця норма набирає чинності через 30 днів з дня  припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ».
1.2. Статтю 3 «Відкритість і гласність роботи Ради» після частини 7 доповнити новою частиною:
«8. Пленарні засідання ради та засідання постійних комісій підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п’яти років. Відеозапис пленарних засідань ради та засідань постійних комісій оприлюднюються в частині, що не містить інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання, на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису.
Ця норма набирає чинності 14.08.2024.»
1.3. Змінити нумерацію частин статті 3 «Відкритість і гласність роботи Ради» відповідно до внесених змін.
  2.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради та голів постійних комісій.
                 
                 
Міський голова                                         Анатолій БОНДАРЕНКО


 
Пояснювальна записка до проєкту рішення
«Про внесення змін до Регламенту Черкаської міської ради 9 скликання затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2020 №1-2»
 
У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 22 лютого 2024 року №3590-ІХ щодо забезпечення прозорості  місцевого самоврядування підготовлено до розгляду міською радою  проєкт рішення  «Про внесення змін до Регламенту Черкаської міської ради 9 скликання, затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2020 №1-2».
 
  
Порівняльна таблиця до проєкту рішення Черкаської міської ради « Про внесення зміндо Регламенту Черкаської міської ради 9 скликання, затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2020 №1-2 »
 
Попередня редакція
 
Нова редакція рішення
 
Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради
 
  1. Засідання Ради та її виконавчого комітету транслюються он-лайн на офіційному сайті Черкаської міської ради та зберігається у вільному доступі архів відео трансляцій.
 
 
 
Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Ради
 
7. Пленарні засідання ради та засідання постійної комісії транслюються в мережі Інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно  до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Ця норма набирає чинності через 30 днів з дня  припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ».
 
 
 
 
8. Пленарні засідання ради та засідання постійних комісій підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п’яти років. Відеозапис пленарних засідань ради та засідань постійних комісій оприлюднюються в частині, що не містить інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання, на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису.
Ця норма набирає чинності 14.08.2024.»
 
 
 

 
Начальник відділу
з питань роботи ради                                                                Вікторія КУРЧ