ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент архітектури та містобудування

Доповідач:

Департамент архітектури та містобудування

Підготував:

Департамент архітектури та містобудування

Галузь:

Земельна

Статус:

Чинний

Дата:

02.04.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3930-9-з
Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), земельної ділянки площею 0,24 га по проспекту Перемоги (біля будинку № 8)

Проект рішення
         № 3930-9-з
       ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), земельної ділянки площею 0,24 га по проспекту Перемоги (біля будинку № 8)
З метою виконання завдань по наповненню бюджету міста, враховуючи службову записку  від 26.03.2024 № 64-С-06, витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1500-06-01-14 від 02.04.2024, відповідно до статей 12, 134-139 Земельного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Рішення Черкаської міської ради від 02.09.2021 № 9-125 та від 29.09.2022 № 30-39 вважати такими, що втратили чинність.
2. Включити до переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), земельну ділянку площею 0,2400 га по проспекту Перемоги (біля будинку № 8) для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (КВЦПЗ-03.08).
3. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,2400 га по проспекту Перемоги (біля будинку № 8) з КВЦПЗ-03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на КВЦПЗ-03.08 – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Відповідно до витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1500-06-01-14 від 02.04.2024 та містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318, вищезазначена земельна ділянка належить до території громадських закладів.  Містобудівні потреби відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси.
На вищезазначену земельну ділянку наявні містобудівні обмеження: максимальна висота забудови – 27 м.
Застереження: при використанні земельної ділянки врахувати наявність існуючих пішохідних зв’язків.  Розробнику електронного документу у форматі *.xml, який є підставою зміни цільового призначення, в обов’язковому порядку надати до уповноваженого органу з ведення містобудівного кадастру результати землевпорядник робіт у форматі shape-файл (*shp) в місцевій системі координат. Електронний вигляд повинен відповідати технічним умовам, затвердженим наказом департаменту містобудування Черкаської міської ради № 24 від 17.04.2012.
4. Доручити департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради провести організаційну роботу щодо виконання пункту 3 цього рішення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (Савін А.О.), та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Моторний Р.В.).
 
Міський голова                                                                                         Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення
 
«Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), земельної ділянки площею 0,24 га по проспекту Перемоги (біля будинку № 8)»
                                                     

З метою виконання завдань по наповненню бюджету міста, враховуючи те, що від передачі землі комунальної власності в оренду суб’єктам господарювання кошти у вигляді орендної плати будуть надходити до бюджету міста щорічного протягом 49 років, службову записку від 26.03.2024 № 64-С-06, витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1500-06-01-14 від 02.04.2024 підготовлено даний проект рішення.
Даним проектом рішення передбачено зміна цільового призначення земельної ділянки площею 0,2400 га по проспекту Перемоги (біля будинку № 8)  з КВЦПЗ-03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на КВЦПЗ-03.08 – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Конкурентний спосіб продажу земельних ділянок або прав на них має безперечні переваги для територіальної громади, оскільки успішно проведені земельні торги є ефективним засобом істотного збільшення надходжень до місцевого бюджету.
Місце розташування земельної ділянки – проспекту Перемоги (біля будинку № 8).
Цільове призначення - для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (КВЦПЗ-03.08).  
Відповідно до витягу з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб № 1500-06-01-14 від 02.04.2024 та містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318, вищезазначена земельна ділянка належить до території громадських закладів.  Містобудівні потреби відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси.
На вищезазначену земельну ділянку наявні містобудівні обмеження: максимальна висота забудови – 27 м.
Застереження: при використанні земельної ділянки врахувати наявність існуючих пішохідних зв’язків.  Розробнику електронного документу у форматі *.xml, який є підставою зміни цільового призначення, в обов’язковому порядку надати до уповноваженого органу з ведення містобудівного кадастру результати землевпорядник робіт у форматі shape-файл (*shp) в місцевій системі координат. Електронний вигляд повинен відповідати технічним умовам, затвердженим наказом департаменту містобудування Черкаської міської ради № 24 від 17.04.2012.
Метою прийняття рішення є забезпечення виконання встановлених Земельним кодексом України повноважень Черкаської міської ради щодо продажу земельних ділянок чи прав на них на конкурентних засадах, а також реалізація прав осіб на набуття прав на земельні ділянки за результатами електронних торгів.
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення  стане:
  •  реалізація зацікавленими особами своїх прав щодо набуття прав на земельні ділянки за   
результатами торгів;
  •  збільшення планових показників з наповнення бюджету розвитку міста Черкаси.
 Начальник управління земельних
ресурсів, землеустрою та інспектування                                             Руслан ДОНЕЦЬ                                     
вик. Світлана Душка
33-12-37
 
ПОГОДЖЕНО:
Ірина Зоря
 

ДОДАТКИ

1 3930-9-з.pdf Переглянути