ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Доповідач:

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Підготував:

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Галузь:

Галузева

Статус:

Чинний

Дата:

07.03.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2457-9 -рд
Про надання комунальному підприємству «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради дозволу на закупівлю послуг фінансового лізингу

 
              Проект рішення
            2457-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про надання комунальному підприємству «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради дозволу на закупівлю послуг фінансового лізингу          
               
                 
Керуючись Цивільним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про фінансовий лізинг», «Про публічні закупівлі», ст.17, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для виконання робіт з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі міста, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Дозволити комунальному підприємству «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради (код за ЄДРПОУ 05445296) (далі – Підприємство) проведення з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» процедур закупівлі послуг фінансового лізингу з метою  придбання комунальної техніки – транспортних засобів, що зазначені в рішенні Черкаської міської ради від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік» як такі, що придбаваються за рахунок капітальних трансфертів Підприємству (далі – Майно), на таких умовах:
1.1. Розмір фінансування за операціями –  не більше 36 000 000,00 (Тридцять шість мільйонів) гривень 00 копійок.
1.2. Строк операцій – не більше 36 місяців від дати отримання Майна згідно з актом приймання-передачі до договору/договорів фінансового лізингу.
1.3. Розмір авансового платежу – не більше 30% від вартості Майна.
1.4. Процентна ставка – за Державною програмою "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" не більше 11 (Одинадцять) відсотків річних у гривні, а у випадках, передбачених Державною програмою "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та/або умовами договору/договорів фінансового лізингу, визначається, виходячи з розміру Індексу UIRD (3 міс.) + 12,0 процентних пунктів, але не менше 12,0% річних та не більше 35,0% річних.
1.5. Щомісячна комісійна винагорода за управління у розмірі не більше 2% та разова комісійна винагорода за надання фінансування у розмірі не більше 1,5%.
1.6.Погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування вартості Майна, нарахованих процентів і комісій, здійснюється щомісячно.
1.7. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з умовами договору/договорів фінансового лізингу.
2. Підприємству:
2.1. Забезпечити укладення договору/договорів фінансового лізингу з учасником/учасниками процедур закупівлі, що запропонував/запропонували найкращі умови на основі критеріїв і методики оцінки, визначених Підприємством (надалі – Переможець/Переможці), на умовах, зазначених згідно з пунктом 1 цього рішення.
2.2. Після закінчення строку дії договору/договорів фінансового лізингу вчинити усі необхідні дії щодо оформлення документів, які підтверджують право власності Підприємства на Майно.
3. Уповноважити директора Підприємства Заїчку Григорія Петровича або особу, що тимчасово виконує його повноваження (у разі відсутності останнього з поважних причин):
3.1. Укласти:
3.1.1. договір/договори фінансового лізингу з Переможцем/Переможцями на умовах, визначених з пунктами 1 і 2 цього рішення (з можливістю самостійного визначення інших умов цього договору/договорів), та
3.1.2. договір/договори страхування Майна (з можливістю самостійного визначення умов цього/цих договору/договорів).
3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до договору/договорів фінансового лізингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка лізингових платежів, довідки, заяви тощо, необхідні для укладення вказаних договорів), на умовах, зазначених в пункті 1 цього рішення.
4. Дозволити Підприємству здійснювати витрати, пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та технічним обслуговуванням Майна згідно з умовами договору фінансового лізингу.
5. Департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради забезпечити фінансування Підприємства на весь строк лізингу, у строки та у розмірах, достатніх для виконання ним всіх зобов’язань за договором фінансового лізингу, що буде укладений з Переможцем.
6. Цим Рішенням визначити, що Черкаська міська рада бере на себе зобов‘язання щодо забезпечення виконання умов договору/договорів фінансового лізингу протягом всього терміну його/їх дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договору/договорів фінансового лізингу.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О., постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Абрамова К.С.).
                 
Міський голова       Анатолій БОНДАРЕНКО
 

 Пояснювальна записка
до проєкту рішення
«Про надання комунальному підприємству «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради дозволу на закупівлю послуг фінансового лізингу»
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. №229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва», передбачено надання фінансової допомоги шляхом здешевлення фінансового лізингу, через державну компенсацію ставки Базової винагороди до рівня 11% річних за фінансовим лізингом у національній валюті.
АТ «Укрексімбанк», що є уповноваженим банком щодо реалізації Державної програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», запропонував комунальному підприємству «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради проведення закупівлі комунальної техніки на умовах фінансового лізингу.
Це дозволить зекономити в 2024 році частину бюджетних коштів та забезпечити додатковим фінансуванням інші важливі напрямки бюджету Черкаської територіальної громади.
Виходячи з вищенаведеного, прошу депутатів Черкаської міської ради розглянути та прийняти проєкт рішення Черкаської міської ради «Про надання комунальному підприємству «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» Черкаської міської ради дозволу на закупівлю послуг фінансового лізингу».
 
 
Директор департаменту
дорожньо-транспортної
інфраструктури та екології                                                     Сергій ОТРЕШКО