ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент архітектури та містобудування

Доповідач:

Департамент архітектури та містобудування

Підготував:

Департамент архітектури та містобудування

Галузь:

Галузева

Статус:

Чинний

Дата:

19.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2137-9-рд
Про передачу об’єкту «Алея у Першотравневому парку  за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (Ільїна), 212» з балансу департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на баланс КП «Дирекція парків» Черкаської міської ради

              Проект рішення
            № 2137–9– рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
Про передачу об’єкту «Алея у Першотравневому парку  за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (Ільїна), 212» з балансу департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на баланс КП «Дирекція парків» Черкаської міської ради          
               
Розглянувши лист комунального підприємства «Дирекція парків» Черкаської міської ради (вх. №2174-01-18 від 30.01.2024) та висновок суб’єкта оціночної діяльності ПП «Ажіо» про вартість майна, керуючись пунктом 31 ст. 26, пунктом 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до статей 134, 145 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 145 «Деякі питання безоплатної  передачі основних засобів», пункту 3.2. положення про порядок списання та передачі майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 20.06.2013, з метою упорядкування обліку майна Черкаської міської територіальної громади та більш ефективного його використання, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Передати з балансу департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на баланс комунального підприємства «Дирекція парків» Черкаської міської ради об’єкт «Алея у Першотравневому парку за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (Ільїна), 212».
2. Комунальному підприємству «Дирекція парків» Черкаської міської ради прийняти у господарське відання та на баланс, як внесок до статутного капіталу підприємства об’єкт «Алея у Першотравневому парку за адресою:
м. Черкаси, вул. Надпільна (Ільїна), 212» балансовою вартістю 1 198 056,00 грн. (один мільйон сто дев’яносто вісім тисяч п’ятдесят шість гривень 00 копійок).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артура Савіна та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології  (Карина Абрамова).
 
 
М Міський голова                                                                  Анатолій БОНДАРЕНКО
 

 
 
Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради
 
Про передачу об’єкту «Алея у Першотравневому парку  за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (Ільїна), 212» з балансу департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на баланс КП «Дирекція парків» Черкаської міської ради
 
Запропонований до розгляду проект рішення розроблений з метою приведення бухгалтерського обліку майна міської комунальної власності у відповідність до вимог чинного законодавства, а саме, передача з балансу департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради на баланс комунального підприємства «Дирекція парків» Черкаської міської ради об’єкту «Алея у Першотравневому парку за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (Ільїна), 212», для подальшого утримання та експлуатації, з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 145 «Деякі питання безоплатної передачі основних засобів», п. 3.2. положення про порядок списання та передачі майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Черкаси, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 20.06.2013 № 3-1712, відповідно до статей 134, 145 Господарського кодексу України, керуючись п.31 ст.26 та п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 
Директор департаменту                                                                   Артур САВІН