ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент архітектури та містобудування

Доповідач:

Департамент архітектури та містобудування

Підготував:

Департамент архітектури та містобудування

Галузь:

Земельна

Статус:

Чинний

Дата:

07.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3770-9-з
Про поновлення договору оренди землі громадянці Москаленко М. В. по вул. Сержанта Волкова, 1/3 (існуюче домоволодіння)

Проєкт рішення
№ 3770-9-з
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про поновлення договору оренди землі громадянці Москаленко М. В. по вул. Сержанта Волкова, 1/3 (існуюче домоволодіння)
Розглянувши лист-повідомлення громадянки Москаленко М. В. відповідно до статей 12, 126- 1 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України “Про оренду землі” та статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Поновити громадянці Москаленко Майї Василівні  договір оренди землі від 12.02.2019 року (право оренди зареєстроване в Державному реєстрі речових пр0ав на нерухоме майно від 14.02.2019 № 30372352) на земельну ділянку по вул. Сержанта Волкова, 1/3 площею 0,0318 га, на 5 років, код КВЦПЗ 02.01 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
2. Громадянці, якій передано земельну ділянку в оренду укласти договір оренди землі з Черкаською міською радою протягом двох місяців з дати прийняття рішення.
3. Доручити управлінню земельних ресурсів, землеустрою та інспектування департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради вчинити організаційно-правові дії щодо поновлення договору оренди землі шляхом укладення нового договору оренди землі.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (Артур Савін) та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Роман Моторний).
 
 
Міський голова                                                                                                        Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 

 

Пояснювальна записка
до проекту рішення:
«Про поновлення договору оренди землі громадянці Москаленко М. В. по
 вул. Сержанта Волкова, 1/3 (існуюче домоволодіння)»
 
Між Черкаською міською радою та ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖБК ДРІМ-ТАУН» (код ЄДРПОУ: 40916117) укладено договір оренди землі від 12.02.2019 року (право оренди зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 14.02.2019 № 30372352) на земельну ділянку по вул. Сержанта Волкова, 1/3 площею 1,9 га, код КВЦПЗ 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, строком на 5 років під незавершене будівництво об’єкту житлової нерухомості готовністю 18%.
Рішенням Черкаської міської ради від 09.02.2021 № 3-300 змінено цільове призначення вищезазначеної земельної ділянки на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – 02.01.).
Враховуючи зміни до вказаного договору оренди землі від 28.04.2021, право  оренди земельної ділянки по вул. Сержанта Волкова, 1/3 в м. Черкаси  перейшло до ТОВ «ЧЕРКАСИ БУД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 43744232).
Рішенням Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-48 поділено земельну ділянку площею 1,9 га  на 42 окремі земельні ділянки та внесені відповідні зміни до Державного реєстру речових прав.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав зареєстрований перехід права оренди земельної ділянки площею 0,0318 га до гр. Москаленко М. В. враховуючи перехід права власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок що розташований на вказаній земельній ділянці.
Статтею 33 ЗУ «Про оренду землі» задекларовано, що після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.
Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.
Таким чином, розглянувши вчасно поданий лист-повідомлення від 11.01.2024 (вх. № 01-11/2464 від 15.01.2024) та додані до нього матеріали, департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради підготовлено проєкт рішення про поновлення заявнику договору оренди землі по вул. Сержанта Волкова, 1/3. 
 
Дата надходження документації: 15.01.2024 (№ 01-11/2464)
Кінцевий термін розгляду питання ЧМР: 15.02.2024
 
 
Начальник управління земельних
ресурсів, землеустрою та інспектування                                                                   Руслан ДОНЕЦЬ