ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Департамент економіки та розвитку


Доповідачі:Департамент економіки та розвитку

Рішення:

Неприйнято

Сесія:

LIX

Скликання:

IX

Вид:

В цілому

Номер:

2532-9-р

Дата реєстрації:

13.06.2024

Проголосовано:

20.06.2024 10:05:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  12
 • Не підтримали
  1
 • Утримались
  10
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  20

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2532-9-р

              Проєкт рішення
            2532-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 №15-15 «Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкаси на 2022-2026 роки»          
                 
                 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України № 1178  від 12.10.2022, Черкаська міська рада 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 09.12.2021 №15-15 «Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкаси на 2022-2026 роки», а саме:

1.1. Абзаци 9,10 та 12 розділу «Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма» виключити.

1.2. Доповнити таблицю «Орієнтовні обсяги видатків в розрізі напрямів використання коштів по роках» розділу «Обсяги та джерела фінансування програми»  пунктом наступного змісту:


№ з/п Завдання Загальний фонд, тис.грн.

(прогнозні обсяги)
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025рік 2026 рік
9 Оплата енергосервісу - - 1200,0 1600,0 1600,0


1.2. Змінити нумерацію таблиці «Орієнтовні обсяги видатків в розрізі напрямів використання коштів по роках» розділу «Обсяги та джерела фінансування програми» по спеціальному фонду з «8-17» на «10-19» відповідно.

1.3. Визначити відповідальними виконавцями заходів Програми:

- департамент економіки та розвитку Черкаської  міської  ради (завдання 1-19);

-   департамент охорони здоров’я та медичних послуг (завдання 9-19);

-  департамент освіти та гуманітарної політики (завдання 10-19).

2.2. Доповнити розділ «Очікуваний кінцевий результат виконання програми» наступними показниками:


№ з/п Результативний показник Од. виміру Етапи виконання програми
2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Затрат
1.19 Оплата енергосервісу тис.

грн
- - 1200,0 1600,0 1600,0
2. Продукту
2.19 Кількість укладених договорів енергосервісу, за якими сплачуються кошти у поточному році од. - - 4 4 4
3. Ефективності
3.19 Середній розмір  річної плати за одним договором енергосервісу за якими сплачуються кошти у поточному році тис.грн - - 300,0 400,0 400,0
4. Якості
4.19 Відсоток укладаних договорів енергосервісу до  запланованого % - - 100 100 100

  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та постійну комісію  з питань бюджету та економічного розвитку (Гладкий Г.А.).

                 
                 
Міський голова   Анатолій БОНДАРЕНКО 

 

 
Пояснювальна записка до проекту рішення:

«Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 №15-15 «Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкаси на 2022-2026 роки»»


На разі місто обмежене у фінансових ресурсах, тому застосування енергосервісних контрактів (ЕСКО) може стати дієвим механізмом для залучення приватних інвестицій та реалізації енергоефективних проєктів. Відповідно до Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» предметом енергосервісного договору є здійснення енергосервісу, оплата якого здійснюється за рахунок досягнутого в результаті здійснення енергосервісу скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

З метою розширення можливостей енергопостачання та впровадження проєктів альтернативної енергетики, зокрема влаштування сонячних станцій на будівлях бюджетних установ через енергосервісні контракти, до Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкаси на 2022-2026 роки пропонується внести  наступні зміни: • в зв’язку із зміною поточної ситуації та законодавства виключити абзаци 9, 10 та 12 розділу «Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма»;

 • доповнити розділ «Орієнтовні обсяги видатків в розрізі напрямів використання коштів по роках» прогнозними показниками щодо обсягів фінансування на проведення заходів з енергосервісу (з розрахунку улаштування 4-х сонячних станцій потужністю від 40 кВт, очікуваного зменшення витрат електроенергії близько 48463,00 кВт*год або у гривневому еквіваленті орієнтовно  4*400=1600,0 тис.грн/рік):
Поточна редакція Запропонована редакція  
  № з/п Завдання Загальний фонд, тис.грн.

(прогнозні обсяги)
 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025рік 2026 рік  
- 9 Оплата енергосервісу - - 1200,0 1600,0 1600,0  


 • доповнити перелік очікуваних результативних показників програми:

  № з/п Результативний показник Од. виміру Етапи виконання програми
2022 2023 2024 2025 2026
  1 2 3 4 5 6 7 8
  1. Затрат
  1.19 Оплата енергосервісу тис.

грн
- - 1200,0 1600,0 1600,0
  2. Продукту
  2.19 Кількість укладених договорів енергосервісу, за якими сплачуються кошти у поточному році од. - - 4 4 4
  3. Ефективності
  3.19 Середній розмір  річної плати за одним договором енергосервісу за якими сплачуються кошти у поточному році тис.грн - - 300,0 400,0 400,0
  4. Якості
  4.19 Відсоток укладаних договорів енергосервісу до  запланованого % - - 100 100 100

Фінансування зазначених заходів програми проводити за рахунок перерозподілу річних  обсягів фінансування на сплату енергоносіїв.

 

Заступник директор департаменту

 економіки та розвитку                                                               Леся КОРОТКОШЕЙ

 ДОДАТКИ

1 2532-9-рд 13.06.2024 Експертний висновок.pdf Переглянути