ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автори:

Департамент архітектури та містобудування


Доповідачі:Департамент архітектури та містобудування

Рішення:

Неприйнято

Сесія:

LV

Скликання:

IX

Вид:

В цілому

Номер:

2048-9-рд

Дата реєстрації:

01.11.2023

Проголосовано:

28.03.2024 14:23:19

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  11
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  15
 • Відсутні
  16

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2048-9-рд


Проект рішення
№2048-9-рд
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
 

 
Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд»
На виконання резолюції секретаря Черкаської міської ради на лист від 11.09.2023 № 7531, враховуючи Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 23.02.2017 у справі № 2-а/250/12, численні звернення суб’єктів господарської діяльності та стихійне зростання кількості тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Черкаси, а також з метою запобігання їх нелегального розміщення, з дотриманням принципу рівності перед законом, керуючись Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», на підставі п.п. 42 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд» виклавши його в новій редакції, а саме:

«1. Тимчасово, до затвердження нового Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси, встановити мораторій (заборону): на надання листів про визначення відповідності намірів розміщення тимчасових споруд містобудівній документації, будівельним нормам, на оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

2. Дія мораторію, встановлена п. 1 цього рішення, не поширюється на:

2.1. розміщення сезонних (літніх) майданчиків біля існуючих закладів ресторанного господарства.

2.2. об’єкти сезонної торгівлі (квас, баштан, ялинки) та ярмарки розміщуються після укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та подальшим погодженням рішенням виконавчого комітету          Черкаської міської ради.

2.3. суб’єктів підприємницької діяльності, тимчасові споруди (далі - ТС) яких на момент їх встановлення мали дозвільні документи на їх розміщення (паспорт прив’язки ТС, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на                розміщення ТС);

2.4. перенесення існуючих ТС у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації на інше альтернативне місце;

2.5. розміщення зупинок громадського транспорту в комплексі з тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності (не більше однієї споруди площею до 30 м2).

3. На час дії воєнного стану дозволяється встановлення строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд, а також договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою не довше ніж на період дії воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.

4. Департаменту архітектури та містобудування, впродовж трьох місяців  після припинення чи скасування дії воєнного стану, підготувати для затвердження Черкаською міською радою нову методику розміщення ТС на території м. Черкаси, якою визначити критерії щодо продовження дозвільних документів на розміщення існуючих ТС.»

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Черкаської міської ради: від 14.11.2014 № 2-415 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд», від 15.03.2017 № 2-1799 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд»,від21.10.2021 № 12-23 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд» та від 06.09.2022 №29-13 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беззубенка В.А. та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Агапова О.М.).

 
Міський голова         Анатолій БОНДАРЕНКО 

Депутатам Черкаської міської ради

 

Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради

«Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд»

 

23.02.2017 р. Київський апеляційний адміністративний суд своєю постановою визнав незаконними та скасував окремі пункти рішення ЧМР № 3-753 від 05.04.2012 «Про затвердження схеми розміщення тимчасових споруд у м. Черкаси та внесення змін до рішень Черкаської міської ради» та рішення від 20.08.2015 № 2-1455.

Внаслідок цього, у Черкасах відновлена дія мораторію на розміщення тимчасових споруд. Цю заборону було встановлено рішенням Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд».

Станом на сьогодні відповідно до рішення Черкаської міської ради від 06.09.2022 № 29-13 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд» (далі – Рішення про мароторій) на території міста встановлено мораторій (заборону): на надання листів про визначення відповідності намірів розміщення тимчасових споруд містобудівній документації, будівельним нормам, на оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

При цьому, допускається продовження строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд та договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою строк дії яких сплинув під час дії воєнного стану на термін дії воєнного стану, але не довше, ніж на 1 рік.

В свою чергу, на адресу департаменту архітектури та містобудування надходять чисельні звернення від підприємців щодо продовження дозвільних документів, термін дії паспортів у яких закінчився до внесення відповідних змін у вищезгадане рішення (до початку війни). Наразі департамент надає підприємцям відповіді щодо неможливості отримання дозвільних документів у зв’язку з існуючими обмеженнями встановленими Рішенням про мораторій. Слід зазначити, що дана позиція органів місцевого самоврядування призводить до соціальної напруги, і викликає незадоволення частини підприємців та їх трудових колективів. Оскільки діюча редакція рішення про мораторій ставить у нерівні умови підприємців, виходячи виключно з дати закінчення дозвільних документів.

У зв’язку з чим виникає сумнів, що Рішення про мораторій прийнято: обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин; безсторонньо (неупереджено); розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); своєчасно.

Крім того, варто пам’ятати про важливість підтримки та стимулювання економічної активності для поповнення дохідної частини бюджету міської територіальної громади. Адже економічна стабільність і збалансованість міського бюджету дає змогу місту відгукатись на виклики воєнного часу, в тому числі реагувати на запити військових та сприяти обороні нашої Батьківщини.

Маємо констатувати, що практика застосування Рішення про мораторій, на території міста Черкаси суттєво не змінила ситуації щодо стихійного зростання кількості тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Також, продовження мораторію на розміщення ТС в чинній редакції не призводить до впорядкування розміщення ТС на території міста. Більше того, обрана позиція міської ради, як наслідок має збільшення ТС, що розміщені на території міста без дозвільних документів, зменшує надходження плати від пайової участі до міського сюжету та підштовхує бізнес до застосування сірих схем з реєстрації об’єктів нерухомості на місцях розміщення ТС. На подібні недобросовісні дії окремих представників бізнесу органи місцевого самоврядування вимушені реагувати в правовому полі, звертаючись з відповідними позовами до суду, що тягне за собою додаткові витрати як фінансових так і людських ресурсів.

У зв’язку з викладеним, департаменту архітектури та містобудування секретарем Черкаської міської ради було доручено підготувати відповідний проект рішення про корегування діючої редакції мораторію на продовження строків дії дозвільних документів на розміщення тимчасових споруд у м. Черкаси.

Вказаним проектом рішення передбачається наступне:

1. Тимчасово, до затвердження нового Положення про розміщення тим-часових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси, встановити мораторій (заборону): на надання листів про визначення відповід-ності намірів розміщення тимчасових споруд містобудівній документації, будівельним нормам, на оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

2. Дія мораторію, встановлена п. 1 цього рішення, не поширюється на:

2.1. розміщення сезонних (літніх) майданчиків біля існуючих закладів ресторанного господарства.

2.2. об’єкти сезонної торгівлі (квас, баштан, ялинки) та ярмарки розміщу-ються після укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта бла-гоустрою та подальшим погодженням рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.

2.3. суб’єктів підприємницької діяльності, тимчасові споруди (далі - ТС) яких на момент їх встановлення мали дозвільні документи на їх розміщення (паспорт прив’язки ТС, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на розміщення ТС);

2.4. перенесення існуючих ТС у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації на інше альтернативне місце;

2.5. розміщення зупинок громадського транспорту в комплексі з тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності (не більше однієї споруди площею до 30 м2).

3. На час дії воєнного стану дозволяється встановлення строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд, а також договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою не довше ніж на період дії воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.

4. Департаменту архітектури та містобудування, впродовж трьох місяців  після припинення чи скасування дії воєнного стану, підготувати для затвер-дження Черкаською міською радою нову методику розміщення ТС на території м. Черкаси, якою визначити критерії щодо продовження дозвільних документів на розміщення існуючих ТС.

Таким чином, мораторій продовжує діяти щодо встановлення нових ТС, а також ТС, що не мали дозвільних документів на момент їх встановлення.

 

Додаток: порівняльна таблиця на 2 арн.

 

 
Директора департаменту                                                                        Артур САВІН

 

 

 

 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту рішення Черкаської міської ради «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд»

 
Зміст положення (норми) чинного рішення Зміст положення (норми) проекту рішення
1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд» виклавши його в новій редакції, а саме: 1. Внести зміни до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд» виклавши його в новій редакції, а саме:
1. Тимчасово, до затвердження нового Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси, встановити мораторій (заборону): на надання листів про визначення відповідності намірів розміщення тимчасових споруд містобудівній документації, будівельним нормам, на оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд. 1. Тимчасово, до затвердження нового Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Черкаси, встановити мораторій (заборону): на надання листів про визначення відповідності намірів розміщення тимчасових споруд містобудівній документації, будівельним нормам, на оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд.

 
2. Дія мораторію, встановлена п. 1 цього рішення не поширюється на розміщення сезонних (літніх) майданчиків біля існуючих закладів ресторанного господарства. Об’єкти сезонної торгівлі (квас, баштан, ялинки) та ярмарки розміщуються відповідно рішення виконкому. 2. Дія мораторію, встановлена п. 1 цього рішення, не поширюється на:

2.1. розміщення сезонних (літніх) майданчиків біля існуючих закладів ресторанного господарства.

2.2. об’єкти сезонної торгівлі (квас, баштан, ялинки) та ярмарки розміщуються після укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою та подальшим погодженням рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради.

2.3. суб’єктів підприємницької діяльності, тимчасові споруди (далі - ТС) яких на момент їх встановлення мали дозвільні документи на їх розміщення (паспорт прив’язки ТС, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на  розміщення ТС);

2.4. перенесення існуючих ТС у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації на інше альтернативне місце;

2.5. розміщення зупинок громадського транспорту в комплексі з тимчасовою спорудою для провадження підприємницької діяльності (не більше однієї споруди площею до 30 м2).
3. На час дії воєнного стану дозволяється продовження строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд, а також продовження строку дії договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (при продовженні строку дії паспорту прив’язки) на термін дії воєнного стану, але не довше, ніж на 1 рік. Допускається продовження строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд та договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою строк дії яких сплинув під час дії воєнного стану на термін дії воєнного стану, але не довше, ніж на 1 рік. 3. На час дії воєнного стану дозволяється встановлення строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд, а також договорів щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою не довше ніж на період дії воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування.

 
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення Черкаської міської ради від 14.11.2014 № 2-415 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд» та від 15.03.2017 № 2-1799 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд». 4. Департаменту архітектури та містобудування, впродовж трьох місяців після припинення чи скасування дії воєнного стану, підготувати для затвердження Черкаською міською радою нову методику розміщення ТС на території м. Черкаси, якою визначити критерії щодо продовження дозвільних документів на розміщення існуючих ТС.
2. Це рішення діє на період воєнного стану. Після припинення або скасування воєнного стану це рішення втрачає чинність. До припинення або скасування воєнного стану зупиняє свою дію рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 № 12-23 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд». 2. Визнати такими, що втратили чинність рішення Черкаської міської ради: від 14.11.2014 № 2-415 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд», від 15.03.2017 № 2-1799 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд»,від21.10.2021 № 12-23 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд» та від 06.09.2022 №29-13 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд».

 
3. Із настанням обставин вказаних у пункті 2 цього рішення вступає в дію рішення Черкаської міської ради від 21.10.2021 № 12-23 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 19.08.2014 № 2-40 «Про встановлення мораторію на розміщення тимчасових споруд». 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Беззубенка В.А. та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Агапова О.М.).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Беззубенка В.А. та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Агапова О.М.).