ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

департамент архітектури та містобудування

Підготував:

Департамент архітектури та містобудування

Галузь:

Земельна

Статус:

Новий проєкт

Дата:

17.06.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2584-9-з
Про відмову в наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вул. Надпільній, біля будівлі № 216 громадянину Крутку В. В. (учасник АТО, вільна земельна ділянка)

Проєкт рішення
№ 2584-9-з
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про відмову в наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вул. Надпільній, біля будівлі № 216 громадянину Крутку В. В. (учасник АТО, вільна земельна ділянка)
Розглянувши заяву громадянина Крутка В. В., учасника АТО, враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 20.05.2022 № 01-02/10800 місце розташування земельної ділянки (див. викопіювання від 18.05.2022) не відповідає вимогам генерального плану м. Черкаси та керуючись частиною 5 статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статтями 12, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Крутку Віталію Васильовичу по вул. Надпільній, біля будівлі № 216 (див. викопіювання від 18.05.2022) орієнтовною площею 0,01 га в оренду на 49 років для будівництва тимчасового гаражу, керуючись п. 3 ст. 123 Земельного кодексу України, враховуючи невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам генерального плану міста Черкаси затвердженого рішенням ЧМР від 29.12.2011 № 3-505 та керуючись ст. 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах).
Враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 20.05.2022 № 01-02/10800 на земельну ділянку по вул. Надпільній, біля будівлі № 216 наявні містобудівні обмеження, а саме реалізація містобудівної документації (територія багатоквартирної забудови), охоронна зона навколо інженерних комунікацій, невідповідність вимогам ДБН.
Містобудівні потреби не відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Олена Агапова).
 
Міський голова                                                           Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення:
«Про відмову в наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку по вул. Надпільній, біля будівлі № 216 громадянину Крутку В. В. (учасник АТО, вільна земельна ділянка)»
 
Даним проєктом рішення передбачено відмову в наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку громадянину Крутку Віталію Васильовичу по вул. Надпільній, біля будівлі № 216 (див. викопіювання від 18.05.2022) орієнтовною площею 0,01 га в оренду на 49 років для будівництва тимчасового гаражу.
Відповідно до пункту 3 статті 123 Земельного кодексу України підставою для відмови у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою є невідповідність місця розташування земельної ділянки генеральним планам населених пунктів.
Враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 20.05.2022 № 01-02/10800 на земельну ділянку по вул. Надпільній, біля будівлі № 216 наявні містобудівні обмеження, а саме реалізація містобудівної документації (територія багатоквартирної забудови), охоронна зона навколо інженерних комунікацій, невідповідність вимогам ДБН.
Відповідно до п. 10.8.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» відстань від житлового будинку до гаража має становити не менше 10 метрів.
Містобудівні потреби не відповідають діючій містобудівній документації міста Черкаси.
Згідно з ст. 134 земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах).
Громадянин Крутко В. В. пред’явив довідку від 22.11.2021 № 3045 про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, про те що він дійсно в період з 22.06.2021 року і по теперішній час бере участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.
 
Вільна земельна ділянка.
 
Дата надходження документації: 22.02.2022 (№ 01-02/10800)
Кінцевий термін прийняття рішення ЧМР: 22.03.2022
 
 
 
Начальник  управління
земельних ресурсів, землеустрою
та інспектування                                                                                     Руслан Донець
 
 
 

ДОДАТКИ