ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент житлово-комунального комплексу

Підготував:

Департамент житлово-комунального комплексу

Галузь:

Галузева

Статус:

Новий проєкт

Дата:

02.05.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 593-9-рд
Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на списання основних засобів

              Проєкт рішення
            593-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на списання основних засобів          
               
                 
Керуючись п.30 ч.1 ст.26 та п.1 ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Черкаської міської ради від 20.06.2013       №3-1712 «Про нову редакцію Положення про порядок списання та передачі майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Черкаси», враховуючи повну непридатність до подальшого використання основних засобів (обладнання), недоцільність ремонту та звернення комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго», Черкаська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Надати дозвіл на списання з балансу комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради та ліквідацію основних засобів згідно з додатком.
2. Кошти, отримані від продажу майна, спрямувати на оновлення матеріально-технічної бази КПТМ «Черкаситеплокомуненерго».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу та постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Батир Р.А.).
   
 
 
 
             
Міський голова     Анатолій БОНДАРЕНКО

 
 
 
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від __________№_____
 
Перелік Котельного обладнання, що потребує списанню у 2022 році
 
 
№ п/п Дільниця Назва обладнання Інвентарний номер Адреса
1 1 Котел ТВГ-8 101199 Дашковича, 62
2 1 Насос 200д90 101345 Дашковича, 62
3 2 Котел КС-Г-100             1500577 Шевченко 176
4 2 Котел КС-Г-100             1500578 Шевченко 176
5 2 Котел КТ-МОНО-100 104019927 Пастерівська, 57
6 2 Котел КТ-МОНО-100 104019928 Пастерівська, 57
7 2 Водопідігрівач 14 ОСТ (Зсек) 79083 Канівська 5
8 2 Котел «НІІСТУ»                       79064 Канівська 5
9 2 Н-К Фільтр (Ф)                         79075 Канівська 5
10 4 Котел НІІСТУ-5 104024194 Надпільна 240
11 4 Котел НІІСТУ-5 400203 Надпільна 330/5
12 4 КТ МОNО 100T 104019922 Надпільна 421
13 4 КТ МОNО 100T 104019923 Надпільна 421
14 5 Котел водогр. ПТВМ-30м-4-1 214001 Сумгаїтська, 8
15 5 Котел водогр. ПТВМ-30м-4-1 214002 Сумгаїтська, 8
16 5 Котел водогр. ПТВМ-30м-4-1 910210 Сумгаїтська, 8
17 5 Котел паровий  ДЕ-16-14 ГМ 231001 Сумгаїтська, 8
18 5 Котел паровий  ДЕ-16-14 ГМ 231002 Сумгаїтська, 8
19 5 Котел паровий  ДЕ-16-14 ГМ 910330 Сумгаїтська, 8
20 5 Котел паровий  ДЕ-16-14 ГМ 144 Руськополянський,27
21 5 Котел паровий  ДЕ-16-14 ГМ 73 Руськополянський,27
22 РМД Мультиплаз-2500М 78903 Чайковського, 117
 
 В.о. директора департаменту                                                    Сергій ОТРЕШКО
 
 
 
 
Пояснення
до проекту рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на списання основних засобів»
 
На балансі КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» з 1966, 1984, 1986 року знаходиться котельне обладнання, яке розташовувалося в виробничих приміщеннях підприємства (надалі – Котельне обладнання).
Враховуючи тривалий термін експлуатації зазначеного котельного обладнання КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» станом на сьогоднішній день не має можливості безпечно використовувати таке обладнання. Так як строк експлуатації обладнання закінчився більш ніж 20 років тому, таке Котельне обладнання було виведене підприємством з експлуатації та демонтовано.
Беручи до уваги неможливість в подальшому будь – якої експлуатації та використання Котельного обладнання через закінчення строку його експлуатації та зношеність виникла необхідність в проведені відповідного списання.
Враховуючи вищевикладене відповідно до пункту 2.12 рішення міської ради від 20.06.2013 №3-1712 «Про нову редакцію Положення про порядок списання та передачі майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Черкаси», просимо підтримати поданий до Вашого розгляду проект рішення «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради на списання основних засобів».
 
В.о. директора департаменту                                                    Сергій ОТРЕШКО