ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Департамент житлово-комунального комплексу

Підготував:

Департамент житлово-комунального комплексу

Галузь:

Галузева

Статус:

Новий проєкт

Дата:

25.04.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 590-9-рд
Про надання дозволу комунальному підприємству «Черкаська служба чистоти» на отримання короткострокового кредиту

              Проект рішення
            № 590-9-рд
    ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА    
               
                 
Про надання дозволу комунальному підприємству «Черкаська служба чистоти» на отримання короткострокового кредиту          
               
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і пункту 6.5 Статуту комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.02.2021 № 4-29, а також враховуючи звернення комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради від 12.04.2022 № 101, з метою вчасної виплати заробітної плати робітникам підприємства, оплати паливно-мастильних матеріалів та послуг підрядної організації, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, код в  ЄДРПОУ: 03328652, Україна, місцезнаходження якого: 18003, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чайковського, будинок 117 (далі - “Підприємство”) на укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1 д, код в  ЄДРПОУ 14360570 (далі — “ПриватБанк”) договору про надання овердрафтового кредиту для поповнення обігових коштів (далі – “Кредитний договір”)  на наступних умовах:
- вид кредиту: овердрафтовий кредит на поточний рахунок № UA083052990000026008011610882;
- сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйона) гривень 00 копійок. У разі зменшення суми кредитного ліміту, рішення  власника Підприємства не потрібне.
- зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без додаткових погоджень з загальними зборами або іншими органами Підприємства та без підписання додаткових угод до кредитного договору;
- відсоткова ставка за користування кредитом: протягом 1-3 днів 14,5 % річних, протягом 4-7 днів 15 % річних, протягом 8-15 днів 15,5 % річних, протягом 16-30 днів 16 % річних; в разі порушення зобов'язань: 32 % річних. У разі зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління Підприємства не потрібне;
- винагороди та комісії: згідно тарифів ПриватБанку;
- строк проведення платежів за рахунок овердрафтового кредиту: 12 місяців з правом його продовження кожного разу на 365/366 днів, якщо Підприємством та ПриватБанком не буде заявлено про припинення овердрафтового кредитування за 30 днів до закінчення встановленого строку проведення платежів за рахунок овердрафтового кредиту;
- цільове призначення: для поповнення обігових коштів;
- інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання кредитного договору.
2. Дозволити Підприємству, для забезпечення кредитного договору, надати в заставу ПриватБанку майно, що знаходиться за адресою: вул.Чайковського, буд. 117, м. Черкаси, а саме: Екскаватор-навантажувач марки  Mecalac TLB850SM, рік випуску – 2021, реєстраційний № 44153СА, заводський № SMFJB4BC0MGKM5950, двигун № NM75247U287957C, об’єм двигуна 4 400 см. куб. Тип транспортного засобу: Екскаватор-навантажувач, що належить Підприємству на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію машини серія ОМ №161998, виданого ГУ Держпродспоживслужба в Черкаській області  03.12.2021 р.
3. Повноваження на підписання від імені Підприємства всіх необхідних документів для оформлення кредиту (в томі числі Кредитного договору, договору застави Екскаватора-навантажувача та договорів (додаткових угод) про внесення змін до них, а також інших супроводжуючих правочинів документів на умовах зазначених у цьому рішенні)  з ПриватБанком (разом або окремо)  надати  директору Підприємства Слинько Ігорю Володимировичу.
4. Комунальному підприємству «Черкаська служба чистоти» протягом всього терміну дії кредитного договору забезпечити надання до 15 числа місяця, наступного за звітним, департаменту житлово-комунального комплексу інформацію щодо цільового використання коштів овердрафту та дотримання встановлених термінів їх повернення для здійснення заходів контролю відповідним органом управління підприємства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (Яценко О.О.) та постійну комісію міської ради  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Батир Р.А.).
 
Міський голова     Анатолій БОНДАРЕНКО
Пояснення до проекту рішення міської ради
Про надання дозволу комунальному підприємству «Черкаська служба чистоти» на отримання короткострокового кредиту
 
Комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради створене з метою надання комунальних послуг по затверджених тарифах та надання інших додаткових супутніх платних послуг, як для населення, так і для юридичних осіб відповідно до чинного законодавства України. Враховуючи те, що оплата за надані послуги здійснюється після 15 числа кожного місяця, для проведення виплати заробітної плати робітникам підприємства, оплати паливно-мастильних матеріалів та послуг підрядної організації, підприємству необхідний овердрафт для покриття розриву в платежах, який виникає з 01 по 15 число кожного місяці. Отже, на період таких касових розривів у підприємства виникає гостра необхідність в тимчасовому залученні додаткових обігових коштів для забезпечення нормальної господарської діяльності.
Відповідно до п. 6.5 Статуту комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.02.2021 № 4-29, джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески, підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення, трансферти та кредити отримані за згодою Власника. Власником Підприємства є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (п. 1.2 Статуту підприємства).
Враховуючи означене та лист комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради (лист від 12.04.2022 № 101), виникає потреба у прийнятті відповідного рішення Черкаської міської ради.
 
 
 
   В.о. директора департаменту                                                           Сергій ОТРЕШКО